Informace o publikaci

Interindividuální rozdíly ve způsobu sebelokalizace v neznámém prostředí: terénní výzkum

Autoři

BŘEZINOVÁ Šárka ŠAŠINKA Čeněk

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference Sociální procesy a osobnost: Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Sborník příspěvků
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova Orientation in space localization extraordinary (emergency) event centre emergency call 112 maps cognitive style
Popis V rámci projektu „Dynamická geovizualizace v krizovém managementu“ byla uskutečněna série samostatných dílčích výzkumů, které se zaměřovaly jednak na způsob práce a situaci profesionálů (např. operátoři tísňové telefonické linky 112) řešících mimořádné události, a na druhé straně také na jedince, kteří se v takové situaci ocitli a museli ji řešit. Podmínkou iniciace účinné záchranné akce ze strany jednotek IZS (integrovaného záchranného systému) je nejen oznámení druhu mimořádné události, ale hlavně správná lokalizace události. Základem lokalizace je co nejvhodnější popis místa mimořádné události zúčastněnou osobou a následné doptání se operátora tísňové telefonické linky 112 na podrobnosti, které místo lokalizace upřesní a spolehlivě navedou zasahující jednotky IZS. V terénním výzkumu byly zkoumány způsoby sebelokalizace participantů v neznámém prostředí. Důraz byl kladen na ekologickou validitu a jednalo se tedy o typ výzkumu v tzv. large-scale prostředí. Participanti byli dopraveni auty po předem definované trase do vybraných lokalit (rurálního typu) a zde bylo simulováno volání na tísňovou linku v situacích, kdy je nutné přivolat pomoc např. při nehodě cyklisty. Hovory byly nahrávány a následně byly analyzovány způsoby lokalizace každého účastníka vzhledem k typu informací, jež užil k lokalizaci. Výsledky byly interpretovány v perspektivě teorií kognitivních stylů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info