Informace o publikaci

Evaluace kartografických znakových sad v kontextu osobnosti uživatele

Autoři

ŠTĚRBA Zbyněk STACHOŇ Zdeněk ŠAŠINKA Čeněk ZBOŘIL Jiří BŘEZINOVÁ Šárka TALHOFER Václav

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geodetický a kartografický obzor : odborný a vědecký časopis Českého úřadu geodetického a kartografického a Slovenského úradu geodézie a kartografie
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova Cognitive style evaluation experimental testing map symbol symbol sets
Popis Kvalita rozhodovacích procesů – tj. rychlost a správnost rozhodování – při řešení různých krizových situací (živelních pohrom, průmyslových havárií apod.) závisí mimo jiné na kvalitě použité vizualizace prostorových dat. Přitom většina rozhodovacích úloh v těchto situacích má prostorovou souvislost. V předkládaném příspěvku je prezentována studie, v jejímž rámci byly porovnávány dvě varianty znakových sad vytvořených pro účely dynamické vizualizace prostorových dat v oblasti krizového řízení. Znakové sady byly hodnoceny z několika hledisek. Byl sestaven test, v jehož první části byly zkoumány percepční vlastnosti znaků. Studována zde byla především schopnost znaku zachytit pozornost uživatele (vyhledání znaku v mapě). Ve druhé části testu pak byly zkoumány asociativní charakteristiky znaku. Součástí testové baterie byl i psychologický test, kterým byl zjišťován preferovaný kognitivní styl jedince. Cílem testování bylo rozhodnout, která ze dvou sad mapových znaků je pro daný účel vhodnější, případně zda vhodnost použití některé ze znakových sad závisí na kognitivním stylu uživatelů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info