Informace o publikaci

Dvoukřídlí (Diptera) prameništních slatinišť: vliv minerálně-trofického gradientu

Logo poskytovatele
Autoři

KŘOUPALOVÁ Vendula SYROVÁTKA Vít BOJKOVÁ Jindřiška OMELKOVÁ Markéta RÁDKOVÁ Vanda HORSÁK Michal

Rok publikování 2011
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Cílem této studie bylo popsat vliv podmínek prostředí na složení taxocenóz larev dvoukřídlých podél minerálně-trofického gradientu prameništních slatinišť Západních Karpat. Na každé lokalitě byly vzorkovány dva mezohabitaty lišící se průtokem: průtočná část slatiniště (habitat A), a část slatiniště s velmi pomalu proudící nebo stojatou vodou (habitat B).Na základě analýzy hlavních komponent (PCA) provedené na proměnných prostředí bylo zjištěno, že nejvýznamnějším faktorem prostředí ve studovaném souboru dat je tzv. gradient bazicity (zahrnující pH vody, konduktivitu, obsah Ca, Mg, SO4 a podíl organického uhlíku (TOC) a rašeliníků).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info