Praxe zájmové politiky. Učební text pro potřeby kurzu POL497 Katedry politologie FSS MU

Základní údaje

Originální název Praxe zájmové politiky. Učební text pro potřeby kurzu POL497 Katedry politologie FSS MU
Autoři

Další údaje

Citace CÍSAŘ, Ondřej, Katarína KLAMKOVÁ, Dan MAREK a Aneta VALTEROVÁ. Praxe zájmové politiky. Učební text pro potřeby kurzu POL497 Katedry politologie FSS MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 146 s. ISBN 978-80-210-5559-9.
Originální jazyk
Obor
Druh Učební texty, pomůcky
Klíčová slova

Anotace

Předkládaná publikace seznamuje čtenáře s vybranými aspekty fungování neziskových nevládních organizací v České republice. Nabízí úvod problematiky zájmové politiky v ČR, na případové studii se věnuje problematice fundraisingu a public relations neziskových organizací. Významný finanční zdroj neziskového sektoru představují dotační programy, publikace proto také představuje zásady přípravy a řízení projektů, které jsou doplněny praktickými příklady.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info