Informace o publikaci

Praxe zájmové politiky. Učební text pro potřeby kurzu POL497 Katedry politologie FSS MU

Autoři

CÍSAŘ Ondřej KLAMKOVÁ Katarína MAREK Dan VALTEROVÁ Aneta

Druh Učební texty, pomůcky
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Předkládaná publikace seznamuje čtenáře s vybranými aspekty fungování neziskových nevládních organizací v České republice. Nabízí úvod problematiky zájmové politiky v ČR, na případové studii se věnuje problematice fundraisingu a public relations neziskových organizací. Významný finanční zdroj neziskového sektoru představují dotační programy, publikace proto také představuje zásady přípravy a řízení projektů, které jsou doplněny praktickými příklady.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info