Praxe zájmové politiky. Učební text pro potřeby kurzu POL497 Katedry politologie FSS MU

Autoři CÍSAŘ Ondřej — KLAMKOVÁ Katarína — MAREK Dan — VALTEROVÁ Aneta
Druh Učební texty, pomůcky
Citace CÍSAŘ, Ondřej, Katarína KLAMKOVÁ, Dan MAREK a Aneta VALTEROVÁ. Praxe zájmové politiky. Učební text pro potřeby kurzu POL497 Katedry politologie FSS MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 146 s. ISBN 978-80-210-5559-9.
Klíčová slova

Předkládaná publikace seznamuje čtenáře s vybranými aspekty fungování neziskových nevládních organizací v České republice. Nabízí úvod problematiky zájmové politiky v ČR, na případové studii se věnuje problematice fundraisingu a public relations neziskových organizací. Významný finanční zdroj neziskového sektoru představují dotační programy, publikace proto také představuje zásady přípravy a řízení projektů, které jsou doplněny praktickými příklady.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info