Informace o publikaci

Genetická variabilita nemocných s kolorektálním karcinomem: genotyp polymorfismu M235T v genu pro angiotensinogen asociován s operačním postupem

Autoři

VESELÝ Martin KÁBELA Martin VLČEK Petr VAŠKŮ Anna BIENERTOVÁ VAŠKŮ Julie

Rok publikování 2011
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: Cílem práce bylo zjistit, zda genotyp polymorfismu M235T v genu pro angiotensinogen je u pacientů s kolorektálním karcinomem asociován s typem provedeného operačního výkonu (1-amputace rekta (Milesova operace), 2-nízká resekce rekta, 3-ostatní – lokální výkony, paliativní operace atd.). Materiál a metody: Do studie bylo zařazeno 101 pacientů s onemocněním kolorektálním karcinomem operovaných na 1. chirurgické klinice Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně v letech 1998 - 2004, 78 mužů a 23 žen průměrného věku 69 let. Stanovení genotypu v polymorfismu M235T genu pro angiotensinogen bylo provedeno metodou polymerázové řetězové reakce s následnou restrikční analýzou. Výsledky: Prokázali jsme statisticky signifikantně častější nutnost provedení Milesovy operace oproti nízké resekci rekta u pacientů s genotypem MM a MT oproti genotypu TT (odds ratio je 3,54, 95% konfidenční interval 1,23-10,13, P=0,01. Senzitivita genotypů MT a TT jako genetického markeru pro výběr Milesovy operace dosahuje hodnoty 0,85, specifita je 0,39. Závěr: Genotypy MT a TT jsou vysoce senzitivním markerem pro nutnost provedení Milesovy operace oproti nízké resekci u pacientů s kolorektálním karcinomem. V době volby operačního postupu nebyl přitom genotyp zmíněného polymorfismu znám.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info