Informace o publikaci

Climatic and ecological characteristics of deglaciated area of James Ross Island, Antarctica, with a special respect to vegetation cover

Název česky Klimatické a ekologické charakteristiky odledněného území ostrova James Ross se zvláštním zřetelem na vegetační kryt
Autoři

LÁSKA Kamil BARTÁK Miloš HÁJEK Josef PROŠEK Pavel BOHUSLAVOVÁ Olga

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Czech Polar Reports
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.sci.muni.cz/CPR
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova microclimate; air temperature; water availability; moss; lichen
Popis Since 2006, year-round measurements of climatic parameters of characteristic ecosystems of James Ross Island, such as (1) coastal vegetation oases, (2) volcanic mesas have been performed by automatic weather stations. Simultaneously, prospection, classification and mapping of vegetation cover have been made annually within the period of Czech Antarctic expeditions lasting from January to March. In this paper, description of the two typical terrestrial ecosystems, characteristics of their microclimate and overview of vegetation cover are given. Daily and monthly means and extreme values of 2-m air temperature, surface temperature and relative humidity are reported for coastal locations and volcanic mesas (300–400 m a.s.l.). Species composition of lichen and moss flora in coastal and mesa locations is characterized and discussed in relation to local topography and microclimate.
Související projekty: