Informace o publikaci

Ekohydrologie drobných vodních toků

Autoři

JAKUBÍNSKÝ Jiří

Rok publikování 2011
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Vědní disciplína na pomezí hydrologie a ekologie představuje relativně nový rámec pro rozvoj poznatků o využívání vodních útvarů a hospodaření s nimi podle principů trvale udržitelného rozvoje. Termín ekohydrologie v dnešním pojetí zastřešuje celý okruh dílčích faktorů, jejichž vzájemná provázanost byla odhalena již v minulosti, nicméně až v posledních letech nabývá na významu. Důležitým impulsem pro uplatnění a rozvoj poznatků v rámci vědního oboru environmentální hydrologie bylo přijetí Rámcové směrnice o vodní politice (2000/60/ES), jež umožnilo aplikaci některých ekohydrologických principů v praxi. Na příkladu případové studie povodí Košáteckého potoka na Mělnicku je v příspěvku řešena otázka vhodné aplikace ekohydrologického výzkumu na povodí drobných vodních toků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info