Informace o publikaci

Člověk – společnost a výchova k hodnotám

Autoři

RYBÁŘ Radovan JEMELKA Petr GOŇCOVÁ Marta VALACH Milan ŠTĚRBA Radim NOVÁK Svatopluk MEČIAR Jozef VONKOVÁ Erika NOLČ Jiří

Rok publikování 2011
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Předložená publikace obsahuje osm kapitol sepsaných pedagogy Katedry občanské výchovy, které vyplývají z vlastní vědeckovýzkumné činnosti katedry a jsou zaměřené na aktuální problematiku, která souvisí s výukou učitelství Občanské výchovy (OV) a Základů společenských věd (ZSV). Svým obsahem, šíří záběru a nezbytností neustálé aktualizace vzhledem k novým poznatkům v těchto disciplínách, ale i v důsledku změn v politické situaci v našem státě, v Evropské unii a ve světě jsou uváděné poznatky důležité při formování postojů nejen studentů uvedených oborů, ale i dalších, příbuzných oborů na pedagogických fakultách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info