Informace o publikaci

Ústavním soudcem pouze jednou

Autoři

KOLMAN Petr

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právo: časopis pro právní teorii a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Constitutional Judges the Czech Republic Law Independence
Popis Text se zabývá otázkou výběru ústavních soudců v České republice. Autor vyjadřuje nesouhlas s možností opakovaného výkonu mandátu soudce a je toho názoru, že nezávislost je základním předpokladem fungování justice. V této souvislosti rovněž pracuje s myšlenkou, že vyšší stupeň cirkulace na těchto pozicích bude jistě přínosem pro demokracii a také důvěru lidí v soudnictví v České republice.
Související projekty: