Informace o publikaci

Struktura a obsah komunikace mezi učitelem a žáky

Autoři

ŠVAŘÍČEK Roman ŠALAMOUNOVÁ Zuzana

Rok publikování 2011
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představuje výsledky empirické studie zaměřené na učitelské otázky a žákovské odpovědi ve výukovém dialogu. Cílem je zaprvé popsat učitelské otázky, které tvoří první část základní organizační struktury výukového dialogu (Mehan, 1979) a představují až 70 % všech interakcí v hodině (Parker & Hurry, 2007). Bude vyložen celý repertoár učitelských otázek, typických komunikačních situací a zhodnocení toho, jakou roli hrají ve výukovém dialogu. Zadruhé se příspěvek věnuje žákovský odpovědím. Bude popsáno, jaké strategie používají žáci k zodpovězení otázek učitele, a dále budou otevřena některá další témata pedagogické a didaktické povahy (např. kognitivní korespondence, omezení IRF struktury, možnosti učitelů ve výuce). Příspěvek vychází z terénního etnografi ckého výzkumu zaměřeného na komunikaci mezi učitelem a žáky na 2. stupni základní školy. Sledována byla výuková komunikace v hodinách šestnácti různých učitelů na čtyřech různých školách. Data byla získána pomocí přímého pozorování a videonahrávek vyučovacích hodin, dále pomocí hloubkových rozhovorů s učiteli a žáky a dotazníků pro žáky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info