Informace o publikaci

Řeč autografů: k problematice zpracování pozůstalosti Aloise Háby

Autoři

SPURNÝ Lubomír REITTEREROVÁ Vlasta

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Opus musicum
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova Alois Hába; Music; Autograph
Popis Jedním z hlavních cílů Centra pro výzkum díla Aloise Háby (Center for Research on the Works of Alois Hába), které vzniklo v roce 2003, bylo koncentrovat poznatky o díle českého skladatele Aloise Háby (1893–1973). Vedle zájmu o hudební tvorbu a některá historická témata pak členové týmu soustředili svou pozornost na studium autorovy pozůstalosti, na metodologii filologického posouzení autografů a na možnosti jejich zprostředkování širšímu počtu uživatelů. Jedním z nejdůležitějších výzkumných záměrů Hábova centra proto zůstává příprava několika edičních plánů, které se pokoušejí s finanční podporou Grantové agentury České republiky tento požadavek naplnit; první z nich byl spojen s realizací katalogu skladatelova díla (2004 – 2010), druhý pak se zpracováním autorovy korespondence (2008 –).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info