Informace o publikaci

Phonetik und Phonologie im DaF-Unterricht

Název česky Fonetika a fonologie při výuce němčiny jako cizího jazyka
Autoři

KOVÁŘOVÁ Alena

Rok publikování 2011
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Fonetika a fonologie němčiny vyžaduje od počátku systematické zařazení do výuky němčiny jako cizího jazyka. Většinou nebývá na nácvik správné výslovnosti kladen patřičný důraz. Vzniklé výslovnostní chyby přetrvávají během dalšího studia a jejich odstraňování je obtížné. Důležitý je také výběr vhodných materiálů, které jsou usnadňují nácvik správné německé výslovnosti