Informace o publikaci

Víra v očistec a náboženská imaginace v barokní kultuře

Logo poskytovatele
Autoři

SUCHÁNEK Pavel MALÝ Tomáš

Rok publikování 2011
Druh Prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.)
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Projekt je zacílen na rozšíření poznatků o symbolech a komunikačních strategiích raně novověké společnosti, a to na příkladu diskursu o očistci. Jde o zachycení celkového významu očistce a jeho vizuálních forem v 17. a 18. století. To je realizováno primárně prostřednictvím zkoumání ikonografických pramenů – nástěnných maleb, obrazů, plastik, rytin. Historiograficky projekt souvisí zejména s otázkami významu obrazu a dalších médií pro rekatolizační praxi – jejich forem a možnosti působení na věřící. Metodologicky vychází z předpokladu, že v náboženských procesech raného novověku hrála média zásadní roli, jelikož utvářela náboženskou imaginaci a sloužila jako vlivné indoktrinační prostředky. Proto se výzkum soustředí na sémantické aspekty uměleckých děl, symbolickou komunikaci mezi žijícími a zemřelými i na reakci na daná média.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info