Informace o publikaci

Soubor metodických listů k podpoře primární protidrogové prevence ve školním prostředí

Autoři

KACHLÍK Petr

Druh Učební texty, pomůcky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Soubor 20 metodických listů představuje pomůcku pro pedagogy k realizaci primární protidrogové prevence na 2. stupni základní školy. Jeho náplní byla tato témata: postoje a hodnoty, dosažení dobré nálady bez nutnosti užívat návykové látky, zdravý životní styl, komunikace s okolím, vývoj drogové závislosti, reklama a reklamní triky, historický, kulturní a medicínský pohled na drogy, přehled běžných návykových látek a jejich účinků, umění odmítání, trávení volného času, náklady, které stojí uživatele drogová závislost, drogy v silničním provozu, první pomoc, zajištění úspěchu bez užívání drog, vlastní sny, plány a cíle dětí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info