Informace o publikaci

Impacts of the Common Agricultural Policy of the European Union in the Vysočina Region (Czech Republic) by the View of the Farmers

Autoři

SVOBODOVÁ Hana VĚŽNÍK Antonín

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Central European Agriculture
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://jcea.agr.hr/volumes.php?lang=en&search=Article%3A982
Doi http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/12.4.982
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova Common agricultural policy of the EU; Vysočina region; subsidy; rural development
Přiložené soubory
Popis Česká republika vstoupila do EU 1. 5. 2004 a zavázala se přijmout podmínky společné zemědělské politiky i jiných politik EU. Dopady společné zemědělské politiky jsou mnohé – pozitivní i negativní. Pozitivní dopady jsou patrné především v nárůstu finančních zdrojů pro zemědělce (přesto, že nejsou tak vysoké jako ve „starých „ členských zemích EU), což je však spojené s většími nároky na administrativu. Nejvýraznějším dopadem společné zemědělské politiky je pokles objemu živočišné produkce. Cílem příspěvku je potvrzení těchto tezí i dalších dopadů společné zemědělské politiky na základě výsledků dotazníkového šetření mezi zemědělskými subjekty v modelovém regionu. Výše zmíněné dopady totiž staví zemědělce do komplikované situace – musí hledat nové alternativní cesty hospodaření, aby byli schopní obstát v tvrdé konkurenci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info