Informace o publikaci

Neziskové organizace: teorie a mýty.

Autoři

HYÁNEK Vladimír

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Role a funkce neziskových organizací prošly v posledních desetiletích transformací, během které se neziskového sektoru a jeho organizací dotkly výrazné změny. Jejich pozice v ekonomice a společnosti se podstatně posunula, tradiční filantropické a sdružovací role byly doplněny o další funkce, cíle a poslání. Tyto organizace se staly významnými spolupracovníky i konkurenty jak soukromých firem, tak veřejných organizací; představují dnes také významnou ekonomickou sílu. Všechny tyto role jsou v moderním světě významné a zasluhují si podrobné studium a porozumění. Nicméně, výzkum neziskového sektoru nesmí zaostávat za vývojem neziskového sektoru samotného. Výzkumníci se již přibližně od 60. let 20. století pokoušejí nalézt odpovědi na zásadní otázky týkající se chování neziskových subjektů. Formulují teorie neziskových institucí, jedno či vícefaktorové; některé z nich přitom mají ambici sehrát roli univerzálního vysvětlení vývoje neziskového sektoru, jeho chování a specifických vlastností. Ačkoliv tyto teorie přinesly mnoho zajímavých konceptů, vysvětlení a vzorců chování, žádná z nich ve skutečnosti tento univerzální charakter nemá a nelze ji aplikovat v širším měřítku. Tato kniha se zaměřuje na výše uvedené problémy: chování neziskových organizací a způsob, jakým jednotlivé teorie a definice reflektují fenomén neziskovosti. Jsou analyzovány ty nejvýznamnější teorie, které jsou vzájemně konfrontovány a srovnávány s reálným chováním neziskových subjektů. Pozornost je věnována především esenciálním konceptům neziskové ekonomie, přičemž jedním z nich je podmínka nerozdělování zisku a její dopady na chování neziskových organizací. Analýza jednotlivých teorií a konceptů potom slouží jakožto východisko doporučení pro veřejné politiky ovlivňující neziskový sektor. Autor se také snaží objasnit racionální zásady postoje vlády k neziskovým organizacím.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info