Informace o publikaci

Mikroklima a mezoklima měst, mikroklima porostů

Autoři

STŘEDOVÁ Hana BOKWA Anita DOBROVOLNÝ Petr KRÉDL Zdeněk KRAHULA Lukáš LITSCHMANN Tomáš POKORNÝ Radovan ROŽNOVSKÝ Jaroslav STŘEDA Tomáš VYSOUDIL Miroslav

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Publikace se věnuje studiu mikroklimatu a mezoklimatu na příkladu Brna, Olomouce a Krakowa. Je analyzován režim teploty vzduchu a prostorová variabilita povrchových teplot Brna na základě zpracování termálních družicových snímků, prezentují se výsledky monitoringu ploch se specifickým teplotním režimem v Brně a v Olomouci a porovnává se režim povrchové teploty v městské a příměstské krajině. Je analyzován vztah mezi režimem teploty vzduchu a formami reliéfu v Krakowě.
Související projekty: