Informace o publikaci

Výživa a závislost. Biologický pohled na etiologii poruch příjmu potravy

Autoři

MARTYKÁNOVÁ Lucie

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference School and Health 21. Studie k výchově ke zdraví.
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova addiction, eating disorders, reward system, serotonin, endocannabinoids
Popis Poruchy příjmu potravy představují v současné době v rozvinutých zemích značný problém, stále neznáme přesnou příčinu vzniku těchto poruch. Jedná se o multifaktoriální onemocnění. Díky rozvoji molekulárně biologických metod byla odhalena genetická dispozice k adiktivnímu chování. Byly objeveny genetické varianty v oblasti neuropřenašečových systémů mozku (množství, hustota receptorů, rychlost degradace). Hlavním neuropřenašečem odpovědným za vznik závislosti je dopamin. K jeho produkci dochází v mozku při uspokojení potřeb organismu a díky němu zažíváme pocit spokojenosti. Snížená (jedinec potřebuje k pocitu spokojenosti silnější podněty), nebo naopak zvýšená aktivita systému odměny v mozku (jedinec zažívá silnější pocit uspokojení a je více motivován chování opakovat) je podle současného názoru příčinou vzniku závislosti. Tento koncept je dobře použitelný pro vysvětlení závislosti na přejídání i na hladovění. Prokázanou genetickou komponentu poruch příjmu potravy je zapořebí brát v úvahu při přípravě preventivních programpů zaměřených na správnou výživu.