Informace o publikaci

Dny práva 2011

Autoři

VALDHANS Jiří SEHNÁLEK David MACHALOVÁ Tatiana KANDALEC Pavel SALÁK Pavel KUDROVÁ Veronika RONOVSKÁ Kateřina KOUKAL Pavel KORNEL Martin FRYŠTÁK Marek DRLIČKOVÁ Klára ŠILHÁN Josef RADVAN Michal TKÁČIKOVÁ Jana

Rok publikování 2011
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Mezinárodní konference s účastníky z České republiky, Slovenska, Ruské federace, Rakouska, Maďarska, Ukrajiny, Rumunska, Turecka, Německa, Polska, Francie, Lichtenštejnska, Litvy a Velké Británie. Konference zahrnovala 13 sekcí - „Bermudský trojúhelník“ obchodního práva I.; Civil Law on the Cross-roads; Deklarace, Charty, Listiny a Lidskoprávní úmluvy a jejich význam pro proměny rodinného práva; Finance veřejného sektoru (právní a ekonomické aspekty jeho fungování); Interpretation and Application of International and European Union Law by National Courts; Is the Normative Theory of Law Still Alive?; Korupce: trestněprávní, kriminologické a kriminalistické aspekty; Ovlivňování sféry soukromého práva právem veřejným v minulosti; Personální aspekty územní samosprávy; Právní aspekty dohledových systémů; Právo na spravedlivý proces; Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží – důvody jejího odmítání praxí; Zvíře (živočich) jako předmět právních vztahů. (anglicky jsou ty sekce, kde jednacím jazykem nebyla čeština).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info