Měření ekonomické efektivnosti podniků: Teoretická východiska

Autoři SUCHÁNEK Petr — ŠTAMFESTOVÁ Petra
Druh Článek ve sborníku
Citace SUCHÁNEK, Petr a Petra ŠTAMFESTOVÁ. Měření ekonomické efektivnosti podniků: Teoretická východiska. In Ing. Pavel Jedlička, CSc.. Hradecké ekonomické dny 2012. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2012. s. 263-268, 6 s. ISBN 978-80-7435-171-6.
Originální jazyk čeština
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova Efficiency; revenues; costs; oportunity costs; profi

Článek je zaměřen na konstrukci ekonomické efektivnosti podniku tak, aby byla použitelná v reálných podnicích, tzn., aby bylo možné tuto efektivnost změřit (vyjádřit jedním číslem). Při konstrukci efektivnosti přitom budeme vycházet z neoklasického modelu firmy. Zaměříme se přitom zejména na funkce celkových nákladů a příjmů a na dopady jejích různých průběhů na efektivnost. Uvedená analýza tak bude tvořit základ komplexního modelu efektivnosti, který nám následně umožní tuto efektivnost spočítat pro konkrétní podnik z účetních dat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info