Informace o publikaci

CD133 expression and identification of CD133/nestin positive cells in rhabdomyosarcomas and rhabdomyosarcoma cell lines

Logo poskytovatele
Autoři

ŠÁNA Jiří ZAMBO Iva ŠKODA Jan NERADIL Jakub CHLAPEK Petr HERMANOVÁ Markéta MÚDRY Peter VASIKOVA Alzbeta ZITTERBART Karel HAMPL Aleš ŠTĚRBA Jaroslav VESELSKÁ Renata

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Analytical Cellular Pathology-Cellular Oncology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.3233/ACP-2011-0018
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova Rhabdomyosarcoma; CD133; nestin; cancer stem cells; stem cell related markers
Popis Souvislosti: Co exprese CD133, buněčného povrchu glykoprotein a nestinu, střední vlákno proteinu, byla stanovena na marker nervových kmenových buněk a buněk nádorových kmenových v neurogenních nádorů. Metodika: Vyšetřili jsme expresi CD133 a nestinu v deseti nádorových tkání odebraných vzorků od pacientů s rhabdomyosarcomas a v pěti řadách rabdomyosarkom buněk. Imunohistochemie a imunofluorescence byly použity zkoumat FFPE nádoru vzorky tkáně. Buněčné linie byly analyzovány pomocí imunofluorescence, imunoblotingu, průtokové cytometrie a RT-PCR. Funkční testy odst. clonogenic v testu in vitro a in vivo tumorigenního) byly provedeny i pomocí těchto buněčných linií. Výsledky: CD133 a nestinu byly zjištěny ve všech 10 nádoru vzorky tkáně a za všech 5 buněčných linií, nicméně frekvence CD133 +, Nes + a CD133 + / Nes + buněk, stejně jako intenzita fluorescence lišil v jednotlivých vzorcích nebo buněčných linií.Vyjádření CD133 a nestinu byla následně potvrzena ve všech buněčných linií imunoblotem. Kromě toho jsme zaznamenali rostoucí výraz CD133 ve vztahu k pěstování. Všechny buněčné linie byly pozitivní na Oct3 / 4 a nucleostemin, NSTS-11 buňky byly také schopné tvořit xenograft nádory u myší. Závěr: Naše výsledky představují první důkaz CD133 projevu v rabdomyosarkom tkáni a ve frontách rabdomyosarkom buněk. Kromě toho, co-výraz CD133 a nestinu, stejně jako výsledky funkčních testů naznačují možnou přítomnost rakovinných buněk s kmenových jako fenotypu v těchto nádorů. Vrátit úpravy
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info