Informace o publikaci

Jak měnící se živinové poměry vrchovišť Jizerských hor a Jeseníků ovlivňují dekompozici: transplantační experiment

Logo poskytovatele
Autoři

JIROUŠEK Martin TŮMA Ivan HOLUB Petr ZÁHORA Jaroslav KINTROVÁ Kateřina HÁJEK Michal

Rok publikování 2011
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Právě probíhající výzkum historických a současných změn na horských rašeliništích Sudet odhalil řadu jevů spojených s živinovými poměry v Jizerských horách a Jeseníkách, tedy pohořími s rozdílnými klimatickými podmínkami, úrovní depozice dusíku i koloběhu živin. Pro zjištění rozdílů v rychlosti rozkladu rašeliníků mezi Jizerskými horami a Jeseníky byl v září roku 2008 založen transplantační dekompoziční experiment, který testoval, zda se rychlost dekompozice opadu a uvolnění přístupných živin liší (1) mezi jednotlivými druhy rašeliníků, (2) v rámci druhu mezi biomasou vytvořenou v depozičně více zatížené oblasti a biomasou vytvořenou v depozičně méně zatížené oblasti, (3) mezi různými biotopy na rašeliništi. Na vybraných lokalitách: Vozka (Jeseníky) a Jizerská „vyhlídková“ louka (Jizerské hory) byly po dobu jednoho roku inkubovány dekompoziční vzorky biomasy rašeliníků jednotlivých druhů (Sphagnum fallax, S. magellanicum, S. rubellum/russowii) odebraných na obou lokalitách, u kterých byla předem zjištěna koncentrace hlavních makroprvků. Po ukončení experimentu byly stanoveny úbytky hmotnosti. Nejvyšší koncentrace živin byly naměřeny u rašeliníku druhu S. fallax, u kterého byly po ukončení dekompozičního experimentu rovněž zjištěny největší úbytky hmotnosti. Vyšší koncentrace N byly naměřeny v pletivech rašeliníků z Jizerských hor, což pravděpodobně souvisí s vyšší depozicí dusíku v tomto území. Větší úbytky hmotnosti biomasy však byly zaznamenány u rašeliníků pocházejících z rašeliniště Vozka v Jeseníkách, které měly vyšší koncentraci P, K, Ca a Mg, patrně z důvodu většího poklesání vodní hladiny a vlivu leteckého vápnění. To ukazuje, že zvýšená koncentrace fosforu, spíše než dusíku, v pletivech rašeliníků urychluje dekompozici a snižuje tedy množství uhlíku poutaného rašeliništi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info