Informace o publikaci

Determination of eight polycyclic aromatic hydrocarbons and in pea plants (Pisum sativum L.) extracts by high performance liquid chromatography with electrochemical detection

Název česky Určení osmi polycyklických aromatických uhlovodíků v extraktech hrachu (Pisum sativum) pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie s elektrochemickou detekcí
Autoři

ZÍTKA Ondřej BABULA Petr SOCHOR Jiří KUMMEROVÁ Marie KRYŠTOFOVÁ Olga ADAM Vojtěch HAVEL Ladislav BEKLOVÁ Miroslava HUBÁLEK Jaromír KIZEK René

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj International Journal of Electrochemical Science
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyziologie
Klíčová slova Polycyclic aromatic hydrocarbons; high performance liquid chromatography with UV and electrochemical detection; fluoranthene; pea plants; Pisum sativum;
Popis V oblasti rostlinné fyziologie poznatky o polycycklických aromatických uhlovodících (PAHs) a jejich účinku stále chybějí i přes to, že byla prokázána indukce oxidativního stresu různými PAHs. Vysoce účinná kapalinová chromatografie spojená s UV detektorem a s elektrochemickým detektorem byla optimalizována pro detekci a kvantifikaci následujících PAHs jako fluoranthen, pyren, benzo[a]pyren, naphthalen, benzo[a]antracen, methylanthracen, triphenylen and koronen. Optimalizované podmínky byly následující: mobilní fáze - A: kys. octová (50 mM) a B: methanol (100 %). Látky byly vymývány lineárně rostoucím gradientem : 0 -> 0 - 6 min (70 % B), 6 - 10 min (100 % B), 10 - 13 min (100 % B), 13 - 14 min (70 % B), 14 - 20 min (70 % B). Detekce probíhala při 275 nm (UV detektor) a při 900 mV (elektrochemický detektor). Jedna analýza trvala méně než 20 minut. Detekční limity byly určeny jako trojnásobek poměru Signál/Šum pod desetiny uM pro HPLC-ED and pod jednotky uM pro HPLC-UV. To odpovídá zjištění, že HPLC-ED má až o řád nižší detekční limity než HPLC-UV. Tento rozdíl by mohl být větší, tj. elektrochemický detektor by mohl být citlivější, kdyby byla použita mobilní fáze s nižším podílem organických rozpouštědel. S ohledem na předchozí experimenty bylo zvoleno HPLC-ED pro následující pokusy. Pro test použitelnosti naší metody byly rostliny hrachu (Pisum sativum, cv. Zázrak) vystaveny fluoranthenu v koncentracích 0, 0.1, 1.0 a 5.0 mg/l a jejich pletiva byla analyzována na obsah PAHs. Optimalizovaná HPLC metoda umožnila prozkoumání transportu fluoranthenu do různých orgánů - kořenů, stonku a listů. Hydroponicky pěstovaný hrách se prokázal jako vhodný model pro sledování vlivu fluoranthenu na příjem a transport fyziologicky klíčových prvků jako je vápník, měď, železo a zinek. Byly zjištěny významné rozdíly mezi kontrolními a zatíženými rostlinami, nicméně role těchto prvků v odpovědi na zatížení fluoranthenem by měla být dále zkoumána.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info