Determination of eight polycyclic aromatic hydrocarbons and in pea plants (Pisum sativum L.) extracts by high performance liquid chromatography with electrochemical detection

Základní údaje

Originální název Determination of eight polycyclic aromatic hydrocarbons and in pea plants (Pisum sativum L.) extracts by high performance liquid chromatography with electrochemical detection
Název česky Určení osmi polycyklických aromatických uhlovodíků v extraktech hrachu (Pisum sativum) pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie s elektrochemickou detekcí
Autoři
Ondřej Zítka
Petr Babula
Jiří Sochor
Marie Kummerová
Olga Kryštofová
Vojtěch Adam
Ladislav Havel
Miroslava Beklová
Jaromír Hubálek
René Kizek

Další údaje

Citace ZÍTKA, Ondřej, Petr BABULA, Jiří SOCHOR, Marie KUMMEROVÁ, Olga KRYŠTOFOVÁ, Vojtěch ADAM, Ladislav HAVEL, Miroslava BEKLOVÁ, Jaromír HUBÁLEK a René KIZEK. Determination of eight polycyclic aromatic hydrocarbons and in pea plants (Pisum sativum L.) extracts by high performance liquid chromatography with electrochemical detection. International Journal of Electrochemical Science, Belgrade: ESG, 2012, roč. 7, č. 2, s. 908-927. ISSN 1452-3981.
Originální jazyk angličtina
Obor Fyziologie
Druh Článek v odborném periodiku
Klíčová slova Polycyclic aromatic hydrocarbons; high performance liquid chromatography with UV and electrochemical detection; fluoranthene; pea plants; Pisum sativum;

Anotace

V oblasti rostlinné fyziologie poznatky o polycycklických aromatických uhlovodících (PAHs) a jejich účinku stále chybějí i přes to, že byla prokázána indukce oxidativního stresu různými PAHs. Vysoce účinná kapalinová chromatografie spojená s UV detektorem a s elektrochemickým detektorem byla optimalizována pro detekci a kvantifikaci následujících PAHs jako fluoranthen, pyren, benzo[a]pyren, naphthalen, benzo[a]antracen, methylanthracen, triphenylen and koronen. Optimalizované podmínky byly následující: mobilní fáze - A: kys. octová (50 mM) a B: methanol (100 %). Látky byly vymývány lineárně rostoucím gradientem : 0 -> 0 - 6 min (70 % B), 6 - 10 min (100 % B), 10 - 13 min (100 % B), 13 - 14 min (70 % B), 14 - 20 min (70 % B). Detekce probíhala při 275 nm (UV detektor) a při 900 mV (elektrochemický detektor). Jedna analýza trvala méně než 20 minut. Detekční limity byly určeny jako trojnásobek poměru Signál/Šum pod desetiny uM pro HPLC-ED and pod jednotky uM pro HPLC-UV. To odpovídá zjištění, že HPLC-ED má až o řád nižší detekční limity než HPLC-UV. Tento rozdíl by mohl být větší, tj. elektrochemický detektor by mohl být citlivější, kdyby byla použita mobilní fáze s nižším podílem organických rozpouštědel. S ohledem na předchozí experimenty bylo zvoleno HPLC-ED pro následující pokusy. Pro test použitelnosti naší metody byly rostliny hrachu (Pisum sativum, cv. Zázrak) vystaveny fluoranthenu v koncentracích 0, 0.1, 1.0 a 5.0 mg/l a jejich pletiva byla analyzována na obsah PAHs. Optimalizovaná HPLC metoda umožnila prozkoumání transportu fluoranthenu do různých orgánů - kořenů, stonku a listů. Hydroponicky pěstovaný hrách se prokázal jako vhodný model pro sledování vlivu fluoranthenu na příjem a transport fyziologicky klíčových prvků jako je vápník, měď, železo a zinek. Byly zjištěny významné rozdíly mezi kontrolními a zatíženými rostlinami, nicméně role těchto prvků v odpovědi na zatížení fluoranthenem by měla být dále zkoumána.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info