Informace o publikaci

Physiological responses of fluoranthene stressed pea plants

Název česky Fyziologické odpovědi rostlin hrachu stresovaných fluoranthenem
Autoři

VÁŇOVÁ Lucie ZEZULKA Štěpán KUMMEROVÁ Marie

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012 - Recenzovaný sborník příspěvků
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyziologie
Klíčová slova fluoranthene; primary processes of photosynthesis; glutathione; pea;
Popis Výsledky této práce dokládají negativní vliv PAH fluoranthenu (FLT) na růst, obsah fotosyntetických pigmentů, primární procesy fotosyntézy (parametr fluorescence chlorofylu – FV/FM, aktivita Hillovy reakce) a změny v obsahu GSH u hrachu po 27 dnech kultivace v Reid-York živném roztoku. FLT byl aplikován v koncentracích 0.1, 1 a 5 mg l-1. Významné snížení sušiny kořene, stonku a listů a obsahu chlorofylu a, b a karotenoidů byl zjištěn vlivem vyšších koncentrací FLT (1 a 5 mg l-1). Maximální kvantový výtěžek PSII (FV/FM) a Hillova reakce izolovaných chloroplastů byly významně sníženy vlivem obou vyšších koncentrací. Obsah GSH se ve stonku snižoval a v listech zvyšoval se zvyšující se koncentrací FLT. Obsah FLT v kořeni, stonku a listech hrachu koreloval se stupněm zatížení prostředí fluoranthenem.
Související projekty: