Informace o publikaci

Morphology of pea and maize roots in the presence of organic pollutant

Název česky Morfologie kořenů hrachu a kukuřice v přítomnosti organického polutantu
Autoři

ZEZULKA Štěpán KUMMEROVÁ Marie VÁŇOVÁ Lucie

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2011 - Recenzovaný sborník příspěvků
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyziologie
Klíčová slova fluoranthene; growth of seedlings; morphology of root system; Pisum sativum; Zea mays;
Popis Výsledky této studie dokládají negativní účinek fluoranthenu (FLT) na růst a morfologii kořenů klíčních rostlin hrachu (Pisum sativum) a kukuřice (Zea mays). FLT byl aplikován v koncentracích 0.01, 0.1, 1, 4 a 7 mg L-1. Signifikantní snížení délky i sušiny kořenů a nadzemních částí bylo u klíčních rostlin kukuřice zjištěno již pod vlivem 0.1 mg L-1 FLT, zatímco u hrachu až od 1 mg L-1. Celková délka kořenů a délka postranních kořenů byly významně redukovány zejména 4 a 7 mg L-1 FLT u hrachu a 1, 4 a 7 mg L-1 FLT u kukuřice. Délka nevětvené části primárního kořene hrachu byla redukována již 0.01 mg L-1 FLT, zatímco u kukuřice až 0.1 mg L-1 FLT. Počet postranních kořenů se u obou rostlinných druhů významně zvýšil působením 0.01, 0.1 a 1 mg L-1 FLT a byl signifikantně redukován 4 a především 7 mg L-1 FLT. Obsah FLT v kořenech a nadzemních částech obou rostlinných druhů pozitivně koreloval se stupněm zatížení FLT.
Související projekty: