Informace o publikaci

Effect of organic pollutant treatment on the growth of pea and maize seedlings

Název česky Vliv zatížení organickým polutantem na růst klíčních rostlin hrachu a kukuřice
Autoři

KUMMEROVÁ Marie ZEZULKA Štěpán VÁŇOVÁ Lucie FIŠEROVÁ Helena

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Central European Journal of Biology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.2478/s11535-011-0081-1
Obor Fyziologie
Klíčová slova PAH fluoranthene; morphology of root system; phytotoxicity tests; pea; maize;
Popis Tato studie potrvdila významný vliv expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkem fluoranthenem (FLT; 0.01, 0.1, 1, 4 a 7 mg/l) na klíčení semen a růst a morfologii kořene klíčních rostlin kukuřice a hrachu. Klíčivost semen byla významně inhibována FLT 0.01 mg/l a vyšší u kukuřice a 1 mg/l a vyšší u hrachu. Po 7 dnech kultivace klíčních rostlin byl zjištěno snížení sušiny kořene i nadzemní části u kukuřice při FLT 0.1 mg/l a vyšší zatímco u hrachu až při 1 mg/l a vyšší. Celková délka primárního a laterálních kořenů byla signifikantně redukována při FLT 1 mg/l a vyšší u kukuřice a 4 and 7 mg/l FLT u hrachu. Délka apikální nevětvené části primárního kořene byla významně redukována při FLT 0.1 mg/l a vyšší u kukuřice a 0.01 mg/l a vyšší u hrachu. U obou rostlinných druhů byl počet laterálních kořenů signifikantně zvýšen při FLT 1 mg/l a nižších a inhibibován při koncentracích 4 a 7 mg/l. Obsah FLT v kořenech i nadzemních částech obou druhů pozitivně koreloval se zatížením FLT.
Související projekty: