Archaické jevy tradiční kultury na Moravě

Základní údaje

Originální název Archaické jevy tradiční kultury na Moravě
Autoři

Další údaje

Citace KŘÍŽOVÁ, Alena. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 199 s. Etnologické studie ; 9. ISBN 978-80-210-5684-8.
Originální jazyk čeština
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Druh Editorství odborné knihy
Klíčová slova archaic phenomena; folk culture; architecture;clothing;customs; folk religiosity

Anotace

Publikace se zaměřuje na archaické jevy lidové kultury na Moravě, jejichž počátky lze odhalit už ve středověku. Ve stavitelství byla zachována starobylá dispozice domu a použití primitivních stavebních technologií, pro výrobu předmětů každodenní potřeby se využívaly přírodní suroviny, v odívání se uchovaly až do nedávné doby funkční oděvní součástky jednoduchého střihu. Ve zvykosloví a lidové religiozitě lze vysledovat předkřesťanské prvky, které byly překrývány novějšími náboženskými idejemi. Specifické geografické podmínky, historický vývoj a kolonizace cizími etniky, které determinovaly obchodní i kulturní kontakty se sousedními regiony, minimalizovaly vliv měst a působení internacionálních uměleckých slohů, způsobily zakonzervování některých jevů, jež jsou předmětem studia etnologie ve spolupráci s dalšími příbuznými obory.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info