Archaické jevy tradiční kultury na Moravě

Autoři KŘÍŽOVÁ Alena
Druh Editorství odborné knihy
Citace KŘÍŽOVÁ, Alena. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 199 s. Etnologické studie ; 9. ISBN 978-80-210-5684-8.
Originální jazyk čeština
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova archaic phenomena; folk culture; architecture;clothing;customs; folk religiosity

Publikace se zaměřuje na archaické jevy lidové kultury na Moravě, jejichž počátky lze odhalit už ve středověku. Ve stavitelství byla zachována starobylá dispozice domu a použití primitivních stavebních technologií, pro výrobu předmětů každodenní potřeby se využívaly přírodní suroviny, v odívání se uchovaly až do nedávné doby funkční oděvní součástky jednoduchého střihu. Ve zvykosloví a lidové religiozitě lze vysledovat předkřesťanské prvky, které byly překrývány novějšími náboženskými idejemi. Specifické geografické podmínky, historický vývoj a kolonizace cizími etniky, které determinovaly obchodní i kulturní kontakty se sousedními regiony, minimalizovaly vliv měst a působení internacionálních uměleckých slohů, způsobily zakonzervování některých jevů, jež jsou předmětem studia etnologie ve spolupráci s dalšími příbuznými obory.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info