Current Trends in Corporate Performance Evaluation and Reporting in the Czech Republic

Název česky Současné trendy v hodnocení výkonnosti podniků a podávání zpráv v České republice
Autoři HŘEBÍČEK Jiří — ŠTENCL Michael — TRENZ Oldřich — SOUKOPOVÁ Jana
Druh Článek v odborném periodiku
Citace HŘEBÍČEK, Jiří, Michael ŠTENCL, Oldřich TRENZ a Jana SOUKOPOVÁ. Current Trends in Corporate Performance Evaluation and Reporting in the Czech Republic. INTERNATIONAL JOURNAL of ENERGY and ENVIRONMENT, WSEAS Press, 2012, roč. 6/2012, č. 1, s. 39-48. ISSN 1109-9577.
Originální jazyk angličtina
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova Performance evaluation; Corporate performance; ESG performance; Key performance indicators; Corporate reporting; GRI; UN Global Compact; UNEP FI; ISO 26000

Současné trendy hodnocení podnikové výkonnosti, tj. měření výkonnosti podniku v oblasti environmentálního, sociálního, ekonomické a správního managementu a podnikového reportingu jsou diskutovány v článku. Podnikový reporting je důležitý a vývoj moderních a pokročilé metody pro identifikaci těchto ukazatelů výkonnosti je diskutován spolu s možností využití informačních a komunikačních technologií a XBRL taxonomii. Současná situace v podnikové výkaznictví v České republice je také prezentována.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info