Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury

Základní údaje

Originální název Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury
Autoři
Alena Křížová

Další údaje

Citace KŘÍŽOVÁ, Alena. Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 167 s. ISBN 9788021057661.
Originální jazyk čeština
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Druh Editorství odborné knihy
Klíčová slova

Anotace

Ikonografické doklady tvoří integrální součást pramenné základny řady společenskovědních oborů. Pro studium tradiční kultury ve středověku a raném novověku jsou zvláště významné, neboť etnologie pracuje s písemnými prameny a hmotnými doklady pocházejícími až z 18. a 19. století. Z obrazových zdrojů získává informace především o hmotné kultuře: stavitelství, zemědělství, řemeslech, oděvu a zdobení, které napomáhají k utváření představy o genezi mnoha jevů známých až z nové doby. I k těmto cenným pramenům je však třeba přistupovat kriticky a posuzovat jejich informační hodnotu v širších souvislostech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info