Informace o publikaci

Kultura a problematika přístupnosti kulturního bohatství ve vzdělávání neslyšících žáků ZŠ

Autoři

KOUTSKÁ Mariana

Rok publikování 2011
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Kapitola prezentuje první fázi výzkumného šetření zaměřujícího se na kulturu a přístupnost kulturního bohatství ve vzdělávání neslyšících žáků ZŠ. Dominantním cílem výzkumu je analyzovat míru zprostředkování kulturního bohatství neslyšícím žákům v ZŠ pro sluchově postižené v Praze-Radlicích s přihlédnutím ke spolupráci s kulturními institucemi a očekávaným výstupům RVP ZV. Text terminologicky vymezuje téma kultury i kulturního bohatství a představuje legislativu související s kulturními právy neslyšících ve světovém a českém kontextu. Kapitola rovněž mapuje provázanost RVP ZV a kultury v jednotlivých vzdělávacích oblastech a průřezových tématech. V neposlední řadě se text věnuje začlenění spolupráce s kulturními institucemi do ŠVP škol pro sluchově postižené.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info