Informace o publikaci

Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin

Autoři

SIROVÁTKA Tomáš

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií Centrum zahraniční spolupráce

Citace
Popis Kniha se zabývá procesy, příčinami a důsledky sociální exkluze a sociální inkluze v české společnosti. Oba fenomény ukazuje jako vnitřně provázaný proces interakcí mezi jedinci, sociálními skupinami a společenskými systémy, zahrnující aspekty kulturně-historické, národnostní, sociálně-ekonomické, politické a etické. Vedle obecných otázek, zabývajících se příčinami a důsledky sociální exkluze a sociální inkluze, patří ke klíčovým tématům knihy marginalizace na trhu práce, nezaměstnanost, chudoba, materiální deprivace, utváření identity národnostních menšin a možnost veřejných politik podpořit procesy sociální inkluze v České republice. Kniha je určena odborníkům, studentům společenských věd i širší laické veřejnosti, která se o sociální problémy zajímá.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info