Informace o publikaci

Rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty – výsledek patnáctiletého snažení

Logo poskytovatele
Autoři

DVOŘÁKOVÁ Jana LOŽEK Vojen HORSÁK Michal PECHANEC Vilém

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Malakofauna CHKO Bílé Karpaty byla dlouhou dobu poněkud přehlížena. Zájem malakologů se zaměřoval spíše na slovenskou stranu pohoří, kde se nacházejí malakologicky lákavá vápencová bradla. Situace se změnila až počínaje rokem 1996, tedy vyhlášením CHKO Bílé Karpaty Biosférickou rezervací UNESCO. Od té doby až do současnosti probíhal na území CHKO důkladný průzkum a ukázalo se, že přehlížení moravské části Bílých Karpat malakology bylo neopodstatněné. Nachází se tu množství pro měkkýše vhodných stanovišť, jako pralesovitý porost na Velké Javořině nebo pěnovcová prameniště, jejichž zastoupení nemá v okolních krajích obdobu. Byla zde nalezena pestrá škála druhů, které tu vytvářejí často unikátní společenstva. Dosud však neexistoval žádný ucelený přehled druhů suchozemských plžů nalezených v CHKO, většina dat dokonce nikdy nebyla publikována a údaje z několika míst stále chyběly. Zmiňované nedostatky vedly k myšlence vytvořit Atlas rozšíření suchozemských plžů CHKO Bílé Karpaty a završit tak snahu zúčastněných badatelů o bližší poznání malakofauny této jedinečné chráněné krajinné oblasti. Celkem bylo shromážděno více než 7000 záznamů o výskytu 104 druhů suchozemských plžů na 431 lokalitách v CHKO Bílé Karpaty. Tento soubor dat byl použit pro přípravu atlasu rozšíření, který vyšel na 124 stranách jako Supplementum 1 časopisu Acta Carpathica Occidentalis koncem roku 2011. Je tak první publikací, která podává komplexní přehled o současném stavu této živočišné skupiny v Bílých Karpatech. Poskytuje spolehlivé údaje o fauně suchozemských plžů tohoto území, informace o všech zaznamenaných druzích včetně kompletní fotogalerie, a především mapy jejich rozšíření se seznamy lokalit v CHKO. Nechybí ani kapitoly o hlavních společenstvech suchozemských plžů, historickém vývoji bělokarpatské malakofauny v poledové době a v neposlední řadě i zhodnocení jejího postavení v rámci západokarpatské oblasti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info