Informace o publikaci

Středověké a raně novověké ikonografické doklady jako pramen k poznání agrární kultury.

Autoři

VÁLKA Miroslav

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Ikonografická dokumentace je nedílnou součástí základního zdroje řady společenských vědních oborů včetně etnologie. Z předkládaného přehledu, který však není zdaleka vyčerpávající, můžeme získat představu o významu obrazového materiálu pro výzkum zemědělské kultury, zejména z jeho vývojových fází v období raného a vrcholného středověku. Najdeme zde reprezentativní výběr českého ikonografického materiálu z období vrcholného středověku a raného novověku v klasické práci Homo faber (1967) a v několika časopiseckých studiích, jejichž autoři jsou D. Stránská, V. Trkovská, J. Kramařík, Z. Smetanka, V. Šmelhaus atd. Srovnávací materiál lze najít v zahraniční literatuře (S. Kovačevičová, M. Kučera, VH Pötler, E. Castelnuovo, L. Belcredi).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info