Středověké a raně novověké ikonografické doklady jako pramen k poznání agrární kultury.

Autoři VÁLKA Miroslav
Druh Kapitola v knize
Citace VÁLKA, Miroslav. Středověké a raně novověké ikonografické doklady jako pramen k poznání agrární kultury. In Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 6-19, 14 s. Etnologické studie. sv. 11. ISBN 978-80-210-5766-1.
Originální jazyk čeština
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova iconographic documents; agrarian culture; the Middle Ages; early modern times

Ikonografická dokumentace je nedílnou součástí základního zdroje řady společenských vědních oborů včetně etnologie. Z předkládaného přehledu, který však není zdaleka vyčerpávající, můžeme získat představu o významu obrazového materiálu pro výzkum zemědělské kultury, zejména z jeho vývojových fází v období raného a vrcholného středověku. Najdeme zde reprezentativní výběr českého ikonografického materiálu z období vrcholného středověku a raného novověku v klasické práci Homo faber (1967) a v několika časopiseckých studiích, jejichž autoři jsou D. Stránská, V. Trkovská, J. Kramařík, Z. Smetanka, V. Šmelhaus atd. Srovnávací materiál lze najít v zahraniční literatuře (S. Kovačevičová, M. Kučera, VH Pötler, E. Castelnuovo, L. Belcredi).

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info