Current trends of corporate performance reporting tools and methodology design of multifactor measurement of company overall performance

Název česky Současné trendy podnikových nástrojů pro vykazování výkonu a metodologie návrhu multifaktorového měření celkové výkonnosti firmy
Autoři HODINKA Michal — ŠTENCL Michael — HŘEBÍČEK Jiří — TRENZ Oldřich
Druh Článek v odborném periodiku
Citace HODINKA, Michal, Michael ŠTENCL, Jiří HŘEBÍČEK a Oldřich TRENZ. Current trends of corporate performance reporting tools and methodology design of multifactor measurement of company overall performance. Acta univ.agric. et silvic. Mendel. Brun., Brno: MZLU, 2012, LX, č. 2, s. 85–90. ISSN 1211-8516.
Originální jazyk angličtina
Obor Informatika
Klíčová slova Performance evaluation; corporate performance; ESG performance; key performance indicators; corporate reporting; XBRL; complex event processing

Podniky mají obvykle odlišný přístup k vykazování výkonnosti. Vykazování výkonnosti, a bohužel reporting na celém světě, u malých a středních podniků nejsou široce podporovány nebo populární. Jsou vnímána jako něco, co podniky musí udělat, ne to, co chtějí dělat. Důvodem může být, protože je to časově náročné pro ně nebo jim to nedává dobrou (nebo žádnou) zpětnou vazba. Ale jsou tu i některé z podniků, které mají jejich vykazování jako normální součást firemní kultury a chcejí mít zprávy v rámci svého informačního systému (nejlépe automatizovaná). Prvním krokem úspěšného provedení automatického vykazování do informačního systému je formalizovat obchodní pravidla do přirozeného jazyka. Současné podnikové trendy ve vykazování a hodnocení výkonu, tj. měření výkonnosti podniku jeho řízení v oblasti environmentální, sociální, ekonomické a správy a řízení a podnikového udržitelného reportingu, jsou diskutovány v článku. Vztah mezi výkonností podniku a jejím vykazováním je důležitou otázkou a design moderní a vyspělé metody identifikace klíčových výkonnostních ukazatelů je zde popsán spolu s možností využití XBRL taxonomie nebo / a komplexní zpracování událostí (CEP), technik a metod.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info