Aplikace metody postupných profilových průtoků pro vyhodnocení základního odtoku na malých povodích

Základní údaje

Originální název Aplikace metody postupných profilových průtoků pro vyhodnocení základního odtoku na malých povodích
Autoři
Leoš Pelikán
Josef Slavík

Další údaje

Citace PELIKÁN, Leoš a Josef SLAVÍK. Aplikace metody postupných profilových průtoků pro vyhodnocení základního odtoku na malých povodích. Vodní hospodářství, Praha, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 86-91. ISSN 1211-0760.
Originální jazyk čeština
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Druh Článek v odborném periodiku
Klíčová slova sequential Profile Discharge Measurement method ; specific groundwater flow; rock type; tectonics; the Bunčovský stream; the Sloupečník stream

Anotace

Cílem práce je aplikovat metodu postupných profilových průtoků při hodnocení proměnlivosti specifického podzemního odtoku v malých povodích o ploše do 10 km2. Základním předpokladem je, že proměnlivost specifického podzemního odtoku a povrchového průtoku v jednotlivých částech povodí závisí převážně na horninovém prostředí dané části povodí. Díky této závislosti lze zjistit vliv horninového prostředí nebo charakteru tektonického porušení na hodnotu specifického podzemního odtoku v různých částech povodí. Tento předpoklad byl v práci potvrzen. Byl popsán vliv litologie, přípovrchové vrstvy zvětrávání a tektoniky na formování specifického podzemního odtoku. Byla vytvořena mapa proměnlivosti specifického podzemního odtoku v jednotlivých mezipovodích a identifikovány ztrátové a ziskové části povodí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info