Informace o publikaci

Řešení žilních chorob dolních končetin z pohledu chirurga

Autoři

VEVERKOVÁ Lenka

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Referátový výběr z dermatovenerologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
WWW http://referatovyvyber.cz/dermatovenerologie/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=49%3Arvd-special-i-2012&catid=2%3Arv&Itemid=96
Obor Chirurgie včetně transplantologie
Klíčová slova varicose veins; endovenous thermal ablation; complications; failure methods
Popis Varikozita žil dolních končetin je časté onemocnění postihující 25 % dospělé populace v západní Evropě. Hlavní příčinou je nedostatečnost povrchového žilního systému způsobená inkompetencí vena saphena magna a jejími přítoky, resp. vena saphena parva. Základním principem chirurgické léčby varikozity je odstranění žilního refluxu v povrchových žilách. Současné diagnostické metody spolehlivě určí inkompetenci jednotlivých chlopní povrchového i hlubokého žilního systému. Operační technika je detailně rozpracována. Komplikace při operaci varixů dolních končetin jsou velmi zřídkavé. Minimálně invazivní metody léčby insuficience VSM získaly rostoucí popularitu při léčbě křečových žil nejen ve světě, ale i u nás. Endovenózní techniky více či méně nahrazují konvenční chirurgické zákroky zejména v nižších stádiích chronické žilní nedostatečnosti. Výsledky jsou v současnosti střednědobé. Vlastní zkušenosti s těmito metodami máme velmi dobré, je však nutné dobře znát princip endovenózní terapie včetně peroperační sonografie. Vždy je potřeba vzít v úvahu možnost termického poškození okolních struktur, aplikovat dostatečné množství J/cm délky žíly, ale vyhnout se možnosti vzniku popálenin. Pacienti uvádějí menší pooperační bolesti a také kratší omezení fyzických aktivit oproti klasickému strippingu a chirurgickému výkonu na povrchovém žilním řečišti. Od května 2011 jsou k dispozici doporučené klinické postupy léčby varikózních žil dolních končetin vydané Evropskou společností pro cévní chirurgii. Jednoznačně jsou stanoveny postupy léčby varikozity v jednotlivých úsecích žilního řečiště. V doporučení je uvedeno bezpečné a efektivní ošetření VSM pomocí endovenózní ablace jako 1B dle znalosti principů medicíny založené na důkazech. Bylo prokázáno, že po takto provedeném výkonu je menší morbidita než u pacientů po klasické operaci, které byl přiřazen stupeň 2B. Minimálně invazivní terapie včetně termoablace povrchového žilního řečiště jednoznačně změnila a posunula léčbu varixů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info