Konstrukční geometrie I

Autoři ŘÍHA Otta
Druh Učební texty, pomůcky
Citace ŘÍHA, Otta. Konstrukční geometrie I. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 84 s. ISBN 978-80-210-4802-7.
Originální jazyk čeština
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova Parallel projection, affine views, central kolineace, cut flush with the prism and pyramid

První díl učebního textu je věnován rovnoběžnému promítání a jeho vlastnostem, volnému rovnoběžnému promítání a jeho užití při řešení polohových a metrických úloh. Jsou probrána afinní zobrazení, zejména osová afinita, dále středová kolineace, a je ukázáno užití těchto zobrazení při konstrukci řezu roviny s hranolem a jehlanem. Všech sedm kapitol textu obsahuje řešené úlohy, dostatečný počet cvičení a shrnutí probraného učiva.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info