Informace o publikaci

Stavební zákon a ochrana životního prostředí

Autoři

PRŮCHOVÁ Ivana ADAMOVÁ Hana BAHÝĽ Ján BAHÝĽOVÁ Lenka BĚLOHRADOVÁ Jitka HANÁK Jakub HOLÍK Martin KOCOUREK Tomáš KRÝSA Ivo PEKÁREK Milan POLÁČKOVÁ Marie PRŮCHA Petr VACULÍK Petr VOMÁČKA Vojtěch ZAHUMENSKÁ Vendula

Rok publikování 2011
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Publikace je výstupem vědecko-výzkumného projektu a zabývá se ochranou životního prostředí v postupech dle stavebního zákona. V úvodu práce jsou představeny zásady ochrany životního prostředí, které se uplatňují v těchto postupech. Pozornost je dále věnována institucionálnímu zabezpečení postupů dle stavební zákona a formám zapojení dalších subjektů, vše s důrazem na prosazování zájmů ochrany životního prostředí. Další část práce tvoří rozbor jednotlivých postupů dle stavebního zákona, tedy územního plánování, rozhodování o umístění staveb, povolování staveb, jejich užívání a odstraňování. Zvláštní pozornost je věnována problematice posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí a ochraně veřejného zdraví. Prosazování ochrany životního prostředí v postupech dle stavebního zákona prostřednictvím institutů upravených ve složkových zákonech práva životního prostředí a uplatňování tzv. sousedských práv jsou věnovány další části publikace. Poslední část se týká správněprávní odpovědnosti za porušování povinností upravených stavebním zákonem.
Související projekty: