Chemická syntéza - návody k praktiku

Autoři LITERÁK Jaromír JANKŮ Slávka PINKAS Jiří
Druh Učebnice
Citace LITERÁK, Jaromír, Slávka JANKŮ a Jiří PINKAS. Chemická syntéza - návody k praktiku. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 139 s. ISBN 978-80-210-5776-0.
Originální jazyk čeština
Klíčová slova

Skripta představují ucelený soubor návodů k laboratornímu cvičení v předmětu Chemická syntéza – praktikum a je určen především studentům bakalářského studijního programu Chemie, Biochemie a studentům učitelských kombinací s chemií. Předmět se zabývá syntézou jak organických, tak i anorganických sloučenin a ukazuje na společné metody syntézy, jakož i na rozdíl v přístupu k syntéze jednotlivých sloučenin. Do laboratorního cvičení jsou zařazeny i složitější preparace, a to jak po stránce technické, tak i založené na větších teoretických znalostech, neboť studenti před příchodem do praktika byli již seznámeni se základy chemických disciplin. Větší důraz je kladen i na analýzu získaných látek.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info