Litho-stratigraphic effect on Variscan fluid flow within the Prague synform, Barrandian: Evidence based on C, O, Sr isotopes and fluid inclusions

Název česky Vliv litostratigrafie na migraci variských fluid v pražské synformě, Barrandien: na základě izotopů C, O, Sr a fluidních inkluzí
Autoři SLOBODNÍK Marek MELICHAR Rostislav — HURAI Vratislav — BAKKER Ronald
Druh Článek v odborném periodiku
Citace SLOBODNÍK, Marek, Rostislav MELICHAR, Vratislav HURAI a Ronald BAKKER. Litho-stratigraphic effect on Variscan fluid flow within the Prague synform, Barrandian: Evidence based on C, O, Sr isotopes and fluid inclusions. Marine and Petroleum Geology, Elsevier, 2012, roč. 35, č. 1, s. 128-138. ISSN 0264-8172. doi:10.1016/j.marpetgeo.2012.01.003.
Originální jazyk angličtina
Obor Geologie a mineralogie
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2012.01.003
Klíčová slova Bohemian Massif; Palaeozoic; Variscan orogeny; veins; fluid inclusions; stable isotopes

V sedimentech pražské synformy barrandienu (ordovik-devon) jsou variské hydrotermální žíly, ktešré vznikaly ze syntektonických vodních fluid a fluid bohatých na uhlovodíky. Teploty homogenizace fluidních inkluzí jsou mezi 70 až 226 degC. Na vzniku fluid a jejich složek se podílela mořská voda a její interakce s horninami. Charakter fluid a systém stabilních izotopů dokládají omezenou migraci fluid jen do určitých vrstevních sekvencí. Otevřený systém fluid je jen v blízkosti hlavních zlomů.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info