Informace o publikaci

DISTRIBUTION AND EVOLUTION OF ZIRCONIUM MINERALIZATION IN PERALKALINE GRANITES AND ASSOCIATED PEGMATITES OF THE KHAN BOGD COMPLEX, SOUTHERN MONGOLIA

Autoři

KYNICKÝ Jindřich CHAKHMOURADIAN Anton R. XU Cheng KRMÍČEK Lukáš VAŠINOVÁ GALIOVÁ Michaela

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj CANADIAN MINERALOGIST
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.3749/canmin.49.4.947
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova peralkaline granite; granitic pegmatite; Zr mineralization; elpidite; armstrongite; gittinsite; zircon
Popis V západní části komplexu Bogd Khan jsou přítomny tyto horniny (v pořadí podle umístění): microclinové žuly, peralkalické aegirin-arfvedsonitové žuly (hlavní intruzivní fáze) a aplit-pegmatitové žilné horniny vázané především na apikální části intruze. Tyto horniny jsou interpretovány, tak že představují produkty extrémní frakční krystalizace, kdy dochází ke zvýšení indexu peralkalinity (z 1,0 na 1,3 od porfyrických žul k alkalickým žulám hlavní fáze a až na 2,5 u pegmatitů) a obsahu Zr (864 - 1130 až 16900 ppm). V průběhu hydrotermálních alterací došlo k nahrazení primárních krystalů elpiditu mladšími Ca-bohatými elpidity nebo armstrongitem, a následně došlo k precipitaci jemnozrnného radiálně paprsčitého gittinsitu a sekundárního zirkonu. S výjimkou zirkonu všechny mladší zirkonosilikáty vykazují relativní obohacení o REE.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info