Informace o publikaci

The variation of base composition in plant genomes

Název česky Diverzita bázového složení rostlinných genomů
Autoři

ŠMARDA Petr BUREŠ Petr

Rok publikování 2012
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Vzájemný poměr čtyř nukleotidů se může výrazně lišit v různých částech genomové DNA stejně jako různými selekční faktory působící na jednotlivé sekvence. Základní složení DNA je obvykle vyjádřeno jako procento guaninu (G) a cytosinu (C), tj. obsah GC bází v daném regionu nebo v celém genomu (genomický GC obsah). Jak znalost mechanismů způsobujících změny v obsahu GC, tak jejich ekologické důsledky jsou zásadní pro pochopení evoluce genomu. Studie obsahu GC má dlouhou tradici v prokaryotické biologii a systematice, kde slouží jako důležité kritérium pro vymezení taxonů a charakteristiky životních stylů, jakými mohou být termotolerance, rychlost růstu nebo aerobita. GC obsah byl také široce diskutován v genomice zvířatech, a to v souvislosti se vznikem isochorové struktury genomu člověka a ostatních teplokrevných obratlovců. Nicméně, menší pozornost byla dosud věnována GC obsahu rostlinných genomů, u nichž je dosud poznání variability tohoto genomického parametru, stejně jako jeho význam v ekologii a evoluci jednotlivých taxonů dosud málo poznán. V našem přehledu se snažíme zmapovat stávající znalosti týkající se GC obsahu genomu rostlin a nastínit některé směry pro možný výklad o biologickém smyslu změny v obsahu GC v kontextu prací na bakteriálních genomů a zvířat. Doufáme, že nastíněnými příklady a návrhy vysvětlení bude stimulovat budoucí testování jejich platnosti v rostlinných genomech. I když jsme se v první řadě soustředili na celkové genomové základní složení, dynamika změn obsahu GC a jejich funkce v jednotlivých složkách genomu je diskutována.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info