Informace o publikaci

Combinatorial differential geometry and ideal Bianchi–Ricci identities II - the torsion case

Název česky Kombinatorická difenenciální geometrie a ideální Bianchi-Ricciho identity II - the torsion case
Autoři

JANYŠKA Josef MARKL Martin

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Archivum Mathematicum
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
WWW http://emis.muni.cz/journals/AM/12-1/am2052.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.5817/AM2012-1-61
Obor Obecná matematika
Klíčová slova Natural operator; linear connection; torsion; reduction theorem; graph
Přiložené soubory
Popis Tento článek je poklračováním článku J. Janyška and M. Markl, Combinatorial differential geometry and ideal Bianchi-Ricci identities, Advances in Geometry 11 (2011) 509-540, a pojednává o obecné lineární konexi s torzí. Jsou charakterizovány všechny možné systémy generátorů takových operátorů. Je dána dimenze prostoru operátorů a je dokázána existence ideální báze operátorů, která splňuje Bianchiho-Ricciho identity s nulovou pravou stranou. Důkazy jsou provedeny kombinací klasických metod a metod grafových komplexů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info