Combinatorial differential geometry and ideal Bianchi–Ricci identities II - the torsion case

Základní údaje

Originální název Combinatorial differential geometry and ideal Bianchi–Ricci identities II - the torsion case
Název česky Kombinatorická difenenciální geometrie a ideální Bianchi-Ricciho identity II - the torsion case
Autoři
Josef Janyška
Martin Markl

Další údaje

Citace JANYŠKA, Josef a Martin MARKL. Combinatorial differential geometry and ideal Bianchi–Ricci identities II - the torsion case. Archivum Mathematicum, Brno: Masaryk University, 2012, roč. 48, č. 1, s. 61-80. ISSN 0044-8753. doi:10.5817/AM2012-1-61.
Originální jazyk angličtina
Obor Obecná matematika
WWW
Druh Článek v odborném periodiku
Klíčová slova Natural operator; linear connection; torsion; reduction theorem; graph

Anotace

Tento článek je poklračováním článku J. Janyška and M. Markl, Combinatorial differential geometry and ideal Bianchi-Ricci identities, Advances in Geometry 11 (2011) 509-540, a pojednává o obecné lineární konexi s torzí. Jsou charakterizovány všechny možné systémy generátorů takových operátorů. Je dána dimenze prostoru operátorů a je dokázána existence ideální báze operátorů, která splňuje Bianchiho-Ricciho identity s nulovou pravou stranou. Důkazy jsou provedeny kombinací klasických metod a metod grafových komplexů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info