Jak překonávat obtíže při zprostředkování souběžné pomoci pro klienta?

Autoři MUSIL Libor
Druh Článek v odborném periodiku
Citace MUSIL, Libor. Jak překonávat obtíže při zprostředkování souběžné pomoci pro klienta? Sociální práce Sociálna práca, Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2012, roč. 2012/12, č. 1, s. 52-76. ISSN 1213-6204.
Originální jazyk čeština
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova parallel helping intermediation execution obstacles ways of dealing with

Článek je věnován otázce: „Jak překonávat realizační obtíže, které brání zprostředkovat klientům souběžnou pomoc jiného pomáhajícího pracovníka, a zajistit tak, aby se vyrovnali s obtížemi, které blokují dosažení cíle jejich spolupráce se sociálním pracovníkem?“ Autor u tří aktérů zprostředkování souběžné pomoci – sociálního pracovníka, klienta a dalšího pomáhajícího pracovníka – vymezuje tři typy realizačních potíží: nedostatek představ o účelnosti zprostředkování další pomoci, nedostatek motivace a zábrany v kontaktu. V jednotlivých kapitolách, z nichž každá je věnována jednomu z výše uvedených aktérů, autor uvádí a zdůvodňuje doporučení, jak zvládat realizační obtíže zprostředkování další pomoci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info