Informace o publikaci

Souvislost psychických potíží a rizikového chování adolescentů

Autoři

FOLTOVÁ Lucie

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská psychiatrie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
WWW http://www.cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2012_2_72_79.pdf
Obor Psychologie
Klíčová slova adolescents; ELSPAC; frame of mind; risk behaviour
Popis Cíl: Ověřit, zda u neklinického souboru adolescentů lze identifikovat případnou souvislost jejich psychického stavu se zapojením do několika specifických typů rizikového chování. Materiál a metoda: Soubor vychází ze studie ELSPAC a zahrnuje 1531 adolescenta. Byla použita data ze šetření v 15 letech věku respondentů, kteří byli rozděleni do pěti sledovaných skupin dle rizikového chování (návykové, antisociální, rizikové sexuální, komorbidní a bez rizikového chování). Pomocí statistických metod (Chí2-test, ANOVA, Scheffeho test, RR) v programu SPSS byly sledovány rozdíly mezi skupinami v subškálách dotazníku SDQ a ve vybraných psychických potížích. Výsledky: U chlapců koresponduje míra emočních problémů a také hyperaktivity s nesoustředěností s antisociálním chováním (obojí p<0,001). U dívek jsou sledované rozdíly podobné (též p<0,001). Dále byly nalezeny signifikantní rozdíly mezi skupinami v položkách psychických potíží. Nejméně jimi trpí nerizikoví adolescenti. U dívek souvisejí s rizikovým chováním anxiozita, potíže se spánkem, vtíravé myšlenky (vše p<0,001) a únava (p<0,01); vše nejčastěji u skupiny s antisociálním chováním. U chlapců nejčastěji trpí také skupina s antisociálním chováním - pocity úzkosti, vznětlivostí a únavou; a dále syndromová skupina vtíravými myšlenkami a nechutenstvím (vše p<0,05). Závěr: Psychické potíže souvisejí s rizikovým chováním adolescentů. Zapojení se do rizikového chování neznamená, že tito jedinci nejsou schopni chování prosociálního.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info