Informace o publikaci

Študent na ceste k praxi : Zborník abstraktov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika

Autoři

HREBEŇÁROVÁ Lucia ŠTVARTÁKOVÁ Jana

Rok publikování 2012
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Zborník abstraktov vychádza ako výstup Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika : Študent na ceste k praxi, ktorá sa koná 15. mája 2012 na Katedre špeciálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, pri príležitosti 15. výročia vzniku Prešovskej univerzity v Prešove. Cieľom študentskej vedeckej konferencie je vytvoriť pre domácich a zahraničných študentov v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika akademický priestor na prezentáciu výskumných problémov a doterajších výsledkov z ich odbornej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti v rámci ich doktorandského, rigorózneho, magisterského a bakalárskeho štúdia.