Študent na ceste k praxi : Zborník abstraktov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika

Autoři HREBEŇÁROVÁ Lucia — ŠTVARTÁKOVÁ Jana
Druh Editorství tématického sborníku
Citace HREBEŇÁROVÁ, Lucia a Jana ŠTVARTÁKOVÁ. Študent na ceste k praxi : Zborník abstraktov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012. 32 s. ISBN 978-80-555-0550-3.
Klíčová slova

Zborník abstraktov vychádza ako výstup Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika : Študent na ceste k praxi, ktorá sa koná 15. mája 2012 na Katedre špeciálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, pri príležitosti 15. výročia vzniku Prešovskej univerzity v Prešove. Cieľom študentskej vedeckej konferencie je vytvoriť pre domácich a zahraničných študentov v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika akademický priestor na prezentáciu výskumných problémov a doterajších výsledkov z ich odbornej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti v rámci ich doktorandského, rigorózneho, magisterského a bakalárskeho štúdia.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info