Informace o publikaci

Comparison of methods of self-absorption and effective branching fractions for metastable densities determination in surface-wave neon plasma

Název česky Srovnání metod samoabsorpce a efektvních větvících poměrů ke stanoveni koncentrace metastabilnich atomu v neonu
Autoři

DOSOUDILOVÁ Lenka NAVRÁTIL Zdeněk BOGDANOV Todor BENOVA Evgenia HNILICA Jaroslav KUDRLE Vít BRABLEC Antonín

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Pomocí optické emisní spektroskopie byl studován nový typ mikrovlnného výboje generovaném za nízkého tlaku v neonu. Spektra v neonu pro přechody z hladin 2p5 3p do hladin 2p5 3s byla analyzována s ohledem na samoabsopci, aby bylo možné určit koncentraci metastabilních stavů 1s3 a 1s5 (Paschenovo značení)pro různé tlaky.Metoda samoabsorpce a větvící poměry byly studovány a získané výsledky pak byly srovnány. V experimentech s vnějším zdrojem světelným LED zdrojem bylo využito podpůrné "bílé světlo", abychom ověřili, že v azimutálním směru samoabsopce nenastává.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info