Informace o publikaci

Porovnávání aktivity a promořenosti klíšťat na Borrelia burgdorferi sensu lato v jarních měsících 2010 s rokem 2011 na dvou lokalitách v Brně, testování repelentů

Autoři

RAŠOVSKÁ Tereza ŽÁKOVSKÁ Alena NEJEZCHLEBOVÁ Helena KUČEROVÁ Hana BARTOŇKOVÁ Naďa NOREK Adam

Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta Pedagogická fakulta Centrum pro transfer technologií

Citace
Popis Klíšťata patří mezi nejrozšířenější krevsající členovce v přírodě. V Evropě patří mezi nejčastější přenášené nemoci způsobené klíštětem klíšťová encefalitida a lymeská borelióza (LB). Původcem onemocnění LB je gramnegativní bakterie Borrelia burgdorferi sensu lato. Za patogenní pro člověka jsou považovány B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzélii, které způsobují onemocnění LB v Evropě. Monitorování prevalence klíšťat bylo započato v r. 2010, a to na dvou lokalitách: Pisárky a Zamilovaný hájek, vzdálených od sebe 5,76 km. Cílem studia bylo porovnat prevalenci Bbsl a aktivitu klíšťat na dvou rekreačních lokalitách, které jsou často navštěvovány obyvateli města Brna, a v případě přisátí nakažených klíšťat zde hrozí riziko nákazy. Našim cílem je upozornit na možné ohrožení. Záměrem tohoto příspěvku je předložit aktuální stav monitoringu prováděného první tři jarní měsíce minulého roku (2011) a porovnat tento stav s rokem 2010. Zároveň chceme informovat o nejefektivnějších repelentních přípravcích proti klíšťatům. Dostupné jsou repelenty jak na syntetické, tak přírodní bázi. Zájem o přírodní preparáty vzrostl u veřejnosti zejména poté, co byly uveřejněny studie zpochybňující bezpečnost syntetických repelentů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info